Kinesiotaping

Kinesiotaping (Kinesiology Taping) jest to metoda pozwalająca na osiąganie doskonałych rezultatów terapeutycznych przez działanie sensoryczne plastra kinesiology tape.
Istotą każdej metody terapeutycznej jest oddziaływanie na organizm poprzez różne czynniki mechaniczne oraz fizykalne w celu osiągnięcia pożądanych zmian.
Aplikacje plastra nie mają w większości zastosowań charakteru korekcji mechanicznej, lecz przede wszystkim działanie sensoryczne poprawiające funkcjonowanie lokalne lub wpływanie na dysfunkcje znajdujące się poza obszarem objawu (np. bólu). Wykorzystywane są w tej metodzie testy przesiewowe, dzięki którym terapeuta lokalizuje dysfunkcje organizmu, a następnie porównuje je z istniejącymi objawami.

W terapii Kinesiology Tapingu wykorzystujemy plaster k-active tape o parametrach zbliżonych do właściwości ludzkiej skóry. Nazwa Kinesiology Taping pochodzi z języka łacińskiego, kinesiologia – nauka o ruchu, a więc za pomocą aplikacji plastra dajemy możliwość przywrócenia funkcji.
Każda aplikacja poprzedzona jest badaniem, oceną układu mięśniowo-powieziowego. Omawiana metoda nie jest oparta na stosowaniu gotowych szablonów dla poszczególnych schorzeń.
Kinesiology Taping jest najbardziej rozwiniętą i stale dynamicznie się rozwijającą odmianą terapii z użyciem plastra bazującą na ostatnich osiągnięciach wiedzy medycznej z obszaru terapii mięśniowo-powieziowej.

Istnieje wiele form terapii, jednak Kinesiology Taping posiada następujące cechy:

  • jest dobrze akceptowany przez pacjentów (zarówno dzieci, jak i dorosłych),
  • działa zgodnie z funkcjonowaniem organizmu przez 24 godziny na dobę, a nie tylko podczas sesji terapeutycznej,
  • efekt poprawy jest zauważalny bezpośrednio po aplikacji i utrzymuje się po jej usunięciu.  • Nasze terapie: