Cennik

 

(obowiązuje od marca 2024r.)

 

RODZAJ USŁUGI CENA
Lekarz neurolog 260 zł/40 minut
Konsultacja dr n. med. Elżbieta Binek (pierwsza wizyta) 300 zł/ 55 minut
Konsultacja dr n. med. Elżbieta Binek dla dwójki dzieci (pierwsza wizyta) 350 zł/ 60 minut
Konsultacja (pierwsza wizyta) 240 zł/ 55 minut
Konsultacja dla dwójki dzieci (pierwsza wizyta) 300zł/ 60 minut
Wizyta kontrolna (po 6 miesiącach) 240 zł/ 55 minut
Rehabilitacja NDT Bobath/ Vojta 180 zł/ 55 minut

karnet – 1600 zł/ 55 minut/ 10 zajęć

Rehabilitacja indywidualna dzieci (wizyta u terapeuty innych metod) 160 zł/ 55 minut,
karnet – 1400 zł/ 55 minut/ 10 zajęć
Rehabilitacja indywidualna dla 2 dzieci 240 zł/55 minut / pakiet 2200 zł
Rehabilitacja metodą Vojta 140 zł/30 minut
Diagnoza Integracji Sensorycznej 540 zł/55 minut/3 spotkania po 180zł
Konsultacja Integracji Sensorycznej (dla dzieci do 3 lat) 220 zł/ 55 minut
Terapia Integracji Sensorycznej 160 zł/ 55 minut,
karnet – 1400 zł/ 55 minut/ 10 zajęć
Terapia ręki (usprawnianie motoryki małej) 160 zł/ 55 minut,
karnet – 1400 zł/ 55 minut/ 10 zajęć
Kinesiology taping 30 zł
Konsultacja neurologopedyczna 220 zł/ 55 minut
Terapia neurologopedyczna 180 zł/ 55 minut

karnet – 1600 zł/ 55 minut/ 10 zajęć

Komputerowe badanie stóp 140 zł/30 minut,
Turnus terapii funkcjonalnej z wykorzystaniem nowoczesnej metody aktywnej pionizacji 1300 zł/1 tydzień (pn-pt)/2 godz.
1800 zł/1 tydzień (pn-pt)/3 godz.
2400 zł/2 tygodnie (pn-pt)/2 godz.
3300 zł/2 tygodnie (pn-pt)/3 godz.
Pisemna opinia wystawiana na prośbę rodzica/opiekuna tylko dla pacjentów w stałej terapii 100zł
Zaświadczenie administracyjne z załącznikami 150zł

 

 

Odwołanie terapii w dniu poprzedzającym wizytę po godz. 17:00 płatność 50% ceny terapii.

REGULAMIN

CZAS ZAJĘĆ

 • Rehabilitacja, terapia integracji sensorycznej, terapia ręki
  oraz zajęcia logopedyczne trwają 55 min. Czas terapii może zostać skrócony w przypadku nadmiernego zmęczenia dziecka lub innych przeciwwskazań medycznych.
 • W przypadku spóźnienia się dziecka, terapeuta nie ma obowiązku przedłużenia zajęć.

PŁATNOŚCI

 • Płatność za zajęcia odbywa się gotówkowo za pomocą terminala płatniczego. Istnieje możliwość dokonania przelewu na konto bankowe Medicababy.
 • Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są
  o wcześniejsze przekazanie tej informacji terapeucie lub w rejestracji,
 • Rachunki za dany miesiąc wydawane są na początku kolejnego miesiąca.

NIEOBECNOŚCI

 •  W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka na zajęciach lub zgłoszenia nieobecności w przeddzień zajęć po godzinie 17, należy pokryć 50% opłaty za terapię. 
 •  W przypadku nieobecności zgłoszonej wcześniej niż w dniu terapii, opłata za zajęcia przechodzi na kolejny miesiąc lub jest możliwość odrobienia zajęć w wolnym terminie. 
 • Za zgłoszenie nieobecności rozumie się bezpośrednią bądź telefoniczną rozmowę z rejestracją oraz odwołanie przez system elektronicznej rejestracji serwisu internetowego nakiedy.pl. 

BEZPIECZEŃSTWO

 • Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 • Zabrania się wchodzenia do sal terapeutycznych bez osoby prowadzącej zajęcia.
 • Rodzice/opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko
  w ustalonym czasie po zakończeniu zajęć.
 • Terapeuci i rejestracja nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/ opiekunów po zakończeniu zajęć.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETU / TURNUSU

 1. Karnet jest imienny i tylko wymieniona osoba może z niego korzystać.
 2. Użytkownik karnetu zobowiązany jest do okazania go przed każdą wizytą (spotkaniem ze specjalistą) w celu potwierdzenia przybycia na terapie.
 3. Karnet nie podlega wymianie sprzedaży ani żadnej innej formie zbycia lub odstąpienia. Użyczanie osobom innym niż wymienione w karnecie powoduje jego wygaśnięcie.
 4. Karnet jest ważny przez 3 następujące po sobie miesiące, data rozpoczęcia i wygaśnięcia karnetu podana jest na karnecie.
 5. Rachunek za karnet wystawiany jest na życzenie, w dniu płatności za karnet.
 6. Karnet obejmuje 10 spotkań (wizyt).
 7. Karnet nie obejmuje spotkań (wizyt) diagnostycznych.
 8. Użytkownik karnetu ma zagwarantowany wcześniej ustalony termin spotkań (wizyt) u danego specjalisty.
 9. Korzystanie z karnetu gwarantuje cenę spotkań (wizyt) na niezmiennym poziomie.
 10. Opłata wniesiona za karnet nie podlega zwrotowi bez względu na liczbę wykorzystanych spotkań (wizyt).
 11. Zagubienie karnetu nie powoduje jego wygaśnięcia.
 12. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka na zajęciach lub zgłoszenia nieobecności w przeddzień zajęć po godz. 17 lub w dniu zajęć, opłata za spotkanie przepada i nie podlega zwrotowi.
 13. Niewykorzystane spotkanie (wizyty) z powodu nieobecności specjalisty, odbędzie się w innym wspólnie ustalonym terminie.
 14. W przypadku dłuższej nieobecności specjalisty dopuszcza się realizowanie w ramach karnetu spotkań u innego specjalisty o takich samych lub wyższych kompetencjach, w innym wspólnie ustalonym terminie.
 15. W momencie zapisu na turnus rehabilitacyjny należy uiścić zaliczkę w wysokości 250 złotych. Opłatę należy uiścić w ciągu 3 dni roboczych od daty zarezerwowania wizyt.
 16. Istnieje możliwość przełożenia daty turnusu, jednak nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć, w przeciwnym razie zaliczka przepadnie.
 17. W przypadku nagłych przeciwwskazań medycznych (m.in. pobyt w szpitalu) istnieje możliwość ustalenia nowego terminu turnusu bez utraty zaliczki.