Neurologopeda / Logopeda

Logopeda dziecięcy czyli osoba zajmująca się oceną rozwoju mowy i terapią zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju. Neurologopeda z kolei jest specjalista zajmującym się diagnozą i terapią zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym, czyli takich które powstały na skutek uszkodzenia lub dysfunkcji układu nerwowego. Zajmuje się również terapią karmienia oraz zaburzeniami połykania u dzieci. Neurologopedzi pracują z dziećmi z obciążonym wywiadem okołoporodowym, chorobami genetycznymi, z różnymi postaciami autyzmu i zakłóceniami na tle emocjonalnym.

Wskazania:

  • zaburzenia komunikacji, opóźniony rozwój mowy;
  • jąkanie, nieprawidłowa wymowa;
  • wcześniactwo, dziecko z tzw. grupy ryzyka (ciąża o nieprawidłowym przebiegu, trudności okołoporodowe);
  • zaburzenia neurologiczne, zespół genetyczny,
  • zaburzenia ze spectrum autyzmu, opóźnienie psychoruchowe itp.Nasze terapie: