Komputerowe badanie strony podeszwowej stopy

Stanowi rozwinięcie i udoskonalenie znanego badania podoskopowego. Oprócz dokładnej odbitki stopy (plantokonturogramu) możliwe jest również uzyskanie informacji o przestrzennym ukształtowaniu sklepienia stóp.

Zalety:

 • skaner przestrzenny 3D do wyznaczenia wysklepienia śródstopia
  w warunkach obciążenia i odciążenia stopy;
 • analiza obciążeń dzięki kolorowej wizualizacji intensywności nacisku; obserwacja ustawienie pięt (koślawość/szpotawość);
 • analiza rzeczywistego rzutu środka ciężkości przez czteroczujnikową platformę stabilograficzną;
 • dynamiczna rejestracja badań podczas ruchu.
 • Do wskazań w celu wykonania badania podoskopem komputerowym należą m. in.:

 • nieprawidłowości w budowie stóp i kończyn dolnych
  (stopy płaskie, stopy płasko-koślawe, stopy wydrążone, itp.),
 • zaburzenie wzorca chodu,
 • problemy z utrzymywaniem równowagi,
 • ból kończyn dolnych.
 • Aparatura do komputerowej oceny stóp CQ-St zaprojektowana i wyprodukowana została tak, aby ułatwić diagnostykę podporu całej postawy ciała i wcześniejszego wykrycia wad postawy ciała. Zasadniczym celem działania omawianego sprzętu jest uzyskanie miarodajnego, obiektywnego, a także udokumentowanego obrazu podeszwowej strony stóp pacjenta.
  Umożliwia właściwe dostosowanie ćwiczeń lub ewentualnego zaopatrzenia ortopedycznego (wkładki ortopedyczne). Badanie jest nieinwazyjne i nieszkodliwe.Do badania skierowanie nie jest potrzebne.
  Badanie komputerem podoskopowym umożliwia kontrolę zastosowanego leczenia i profilaktyki, dlatego częstość powtarzania badania uzależniona jest od ewentualnego problemu. Najczęściej badanie kontrolne wykonywane jest co 3-4 miesiące.

  Pacjent otrzymuje wynik badania, w którym zawarte są informacje na temat ukształtowania:

 • sklepienia podłużnego (kąt Clarke’a i wskaźnik Sztritera-Godunowa),
 • sklepienia poprzecznego (kąt piętowy Gamma, wskaźnik Wejsfloga),
 • szerokości i długości stopy,
 • kąt koślawości palucha Alfa,
 • kąt szpotawości palca Beta.
 • Realizacja badania polega na tym, iż dzieckostawia stopy na przeźroczystej płycie i wykonywane są fotografie;
  Obraz stóp obserwowany jest przez kamerę CCD i przetwarzany na sygnał cyfrowy, a następnie przesyłany do pamięci komputera;
  Bezpośrednio po badaniu wyniki poddawane są szczegółowej analizie i następnie pacjent otrzymuje pełną dokumentację oraz wyliczenia, które w szybki sposób zostaną porównane z gotowymi normami.

  Metody leczenia wad stóp i kończyn dolnych?

 • Problem leczenia stóp z obniżonym lub zniesionym sklepieniem podłużnym oraz poprzecznym jest niezwykle kontrowersyjny i pomimo upływu lat nadal istnieje swoisty dualizm terapeutyczny w podejściu do zniekształcenia.
 • Z jednej strony istnieją teorie o fatalnych skutkach zaniechania masowego zaopatrywania dzieci we wkładki ortopedyczne w postaci powstawania wczesnych zmian zwyrodnieniowych oraz upośledzenia funkcji.
 • Z drugiej strony coraz popularniejszy staje się pogląd oparty na badaniach EBM, iż należy ograniczyć repertuar tylko do metod leczniczych zachowawczych.
 • Leczenie stóp płaskich zazwyczaj jest zachowawcze.
 • Ustalając program leczenia należy zwrócić uwagę na przyczynę wywołującą obniżenie lub zniesienie sklepienia stóp.
 • Wskazany jest kompleksowy charakter postępowania terapeutycznego.
 • Ćwiczeniom leczniczym powinno towarzyszyć dbanie o właściwą masę ciała i noszenie prawidłowego obuwia.
 • Istotny jest także wiek pacjenta, stopień zaawansowania wady i skuteczność poprzednio stosowanych metod leczenia. • Nasze terapie: