NDT – Bobath

Metoda Bobath (Neurodevelopmental Treatment – NDT) została stworzona w latach 40 XXw. przez Bertę i Karla Bobath. Od tego czasu jest stosowana na całym świecie, zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
W Polsce Metoda NDT-Bobath stosowana jest z powodzeniem dla wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju.
Metoda NDT-Bobath została zapoczątkowana w latach czterdziestych XX wieku w Londynie przez fizjoterapeutkę Bertę Bobath i jej męża Karela – neurologa. Metodę rozwijano oraz modyfikowano równocześnie ze zdobywanymi doświadczeniami praktycznymi, a także
osiągnięciami wiedzy medycznej, głównie z zakresu neurofizjologii, jak również obserwacji przebiegu prawidłowego oraz nieprawidłowego rozwoju ruchowego dzieci.
Początkowe założenia metody Państwa B. i K. Bobathów oraz szwajcarska lekarka, specjalistka w pediatrii Elsbeth Koeng i współpracująca z nią Mary Quinton z Ośrodka Bobathów w Londynie, rozwinęły omawianą metodę w leczenie neurorozwojowe (Neurodevelopmental Treatment – NDT), szczególnie przydatne w rehabilitacji wcześniaków, niemowląt oraz najmłodszych dzieci.
Metoda NDT-Bobath jest stosowana na całym świecie. Przyjęte w niej założenia i sposoby postępowania nie wywołują kontrowersji i są akceptowane powszechnie.

Założenia Metody NDT Bobath
Usprawnianie według Metody NDT Bobath ma na celu pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swoje możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).
Doświadczenia czuciowo-ruchowe dziecka z dysfunkcją OUN są odmienne, co wywołuje nieprawidłowe odczuwanie własnego ciała oraz nieprawidłowe ruchy. Reakcje prostowania
i równowagi niestety często nie rozwijają się. Zaburzenia w napięciu mięśni oraz niewłaściwe jego rozłożenie przyczyniają się do powstawania odmiennych wzorców ruchowych, typowych dla poszczególnych zaburzeń. Pierwsze nieprawidłowe objawy występujące u dziecka z zaburzeniami dotyczą zwykle kontroli głowy i tułowia, a następnie nieprawidłowości rozwijają się w dystalnych częściach ciała. Dominują wzorce zgięciowe i wyprostne, a rozwój rotacyjnych ruchów jest znacznie upośledzony.

Główne zasady usprawniania według koncepcji NDT Bobath obejmują:
– wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego oraz podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik terapeutycznych już od pierwszych miesięcy życia,
– wyhamowywanie wzorca patologicznego oraz nauka wzorca prawidłowego,
– wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych,
– wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w czynnościach codziennych.

Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań ruchowych oraz czuciowych, co sprawia, iż dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka, a jednocześnie nie wywoływała nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku bądź stresu.
Każdy ruch jest odpowiednio przygotowywany i połączony z przemieszczaniem ciężaru ciała i środka ciężkości. Rodzaj, rytm oraz tempo ćwiczeń dobiera się indywidualnie.
Mimo, że zajęcia prowadzi się najczęściej indywidualnie, to jednak ich celem jest zawsze przygotowanie dziecka do uczestniczeniu w normalnym życiu rodzinnym, a także społecznym. To indywidualne podejście daje możliwość uwzględnienia potrzeb psychologicznych dziecka, występujących zaburzeń, stopnia jego sprawności warunków rodzinnych oraz środowiskowych.

Usprawnianie według koncepcji NDT-Bobath jest szczególnie wskazane w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich biologiczny rytm dnia. Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie oraz zabawa z dzieckiem są odpowiednimi momentami do utrwalania ruchów ćwiczonych przez fizjoterapeutę. Odpowiednio przeszkoleni rodzice, jak również opiekunowie, którzy zrozumieją problemy oraz trudności występujące u własnego dziecka kontynuują ćwiczenia
w warunkach domowych.
Nasze terapie: