Blank Image

Metoda FITS

Metoda powstała dla potrzeb dzieci z wadami postawy, skoliozami oraz chorobą Scheuermanna. Bazuje ona na wielu metodach fizjoterapeutycznych, z których wybrano te przydatne do terapii skolioz. Polega na stabilizacji skoliozy u dzieci z uogólnioną wiotkością tkanki łącznej lub z kątem skrzywienia do 30 stopni u dzieci z prawidłowymi napięciami mięśniowymi. Celem metody może być np. […]...
Blank Image

Komputerowe badanie strony podeszwowej stopy

Stanowi rozwinięcie i udoskonalenie znanego badania podoskopowego. Oprócz dokładnej odbitki stopy (plantokonturogramu) możliwe jest również uzyskanie informacji o przestrzennym ukształtowaniu sklepienia stóp. Zalety: skaner przestrzenny 3D do wyznaczenia wysklepienia śródstopia w warunkach obciążenia i odciążenia stopy; analiza obciążeń dzięki kolorowej wizualizacji intensywności nacisku; obserwacja ustawienie pięt (koślawość/szpotawość); analiza rzeczywistego rzutu środka ciężkości przez czteroczujnikową platformę […]...
Blank Image

Metoda PNF

Metoda PNF (Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation) czyli torowanie nerwowo-mięśniowe. Głównym celem terapii PNF jest praca nad funkcją, której chory (zarówno dorosły, jak i dziecko) potrzebuje. Siła mięśni oraz zakres ruchu, które są ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, są tylko środkiem do uzyskania celu, jakim jest funkcja. Koncepcja ta zaleca, aby postrzegać chorego w sposób całościowy, wykorzystując […]...
Blank Image

Metoda Vojty

Metoda Vojty opiera się na wrodzonych wzorcach ruchowych – nie naucza, nie ćwiczy, nie trenuje prawidłowych procesów ruchowych Metoda Vojty pobudza do aktywności mózg i drzemiące w nim „wrodzone,, zakodowane wzorce ruchowe”, wymusza przetransportowanie tej aktywności do mięśni tułowia i kończyn w formie skoordynowanych ruchów. Jeśli badanie neurokinezjologiczne motoryki spontanicznej dziecka, reakcje ułożeniowe oraz badanie […]...
Blank Image

Kinesiotaping

Kinesiotaping (Kinesiology Taping) jest to metoda pozwalająca na osiąganie doskonałych rezultatów terapeutycznych przez działanie sensoryczne plastra kinesiology tape. Istotą każdej metody terapeutycznej jest oddziaływanie na organizm poprzez różne czynniki mechaniczne oraz fizykalne w celu osiągnięcia pożądanych zmian. Aplikacje plastra nie mają w większości zastosowań charakteru korekcji mechanicznej, lecz przede wszystkim działanie sensoryczne poprawiające funkcjonowanie lokalne […]...
Blank Image

NDT – Bobath

Metoda Bobath (Neurodevelopmental Treatment – NDT) została stworzona w latach 40 XXw. przez Bertę i Karla Bobath. Od tego czasu jest stosowana na całym świecie, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. W Polsce Metoda NDT-Bobath stosowana jest z powodzeniem dla wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju. […]...
Blank Image

Metoda Krakowska – Logopedia

Zapraszamy na zajęcia logopedyczne z elementami Metody Krakowskiej. Czym jest Metoda Krakowska? Są to działania stymulujące wszystkie funkcje poznawcze. Metoda Krakowska dla kogo? Dla dzieci zdrowych oraz dla tych wymagający wsparcia w rozwoju. Jeśli Twoje dziecko: nie mówi lub mówi bardzo mało, mimo, że skończyło 2 lata; mówi niewyraźnie, mimo że skończyło 3 lata; w […]...
Blank Image

Neurologopeda / Logopeda

Logopeda dziecięcy czyli osoba zajmująca się oceną rozwoju mowy i terapią zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju. Neurologopeda z kolei jest specjalista zajmującym się diagnozą i terapią zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym, czyli takich które powstały na skutek uszkodzenia lub dysfunkcji układu nerwowego. Zajmuje się również terapią karmienia oraz zaburzeniami połykania u dzieci. Neurologopedzi […]...
Blank Image

Integracja Sensoryczna

Integracja Sensoryczna to zdolność dziecka do odczuwania, rozumienia oraz organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia, a także z własnego organizmu. Integracja sensoryczna pozwala segregować, porządkować oraz składać razem pojedyncze bodźce w pełne funkcje mózgu. Gdy funkcje te są zrównoważone, to motoryka ciała łatwo dostosowuje się do otoczenia, a umysł łatwo przyswaja informacje, wówczas „dobre” […]...